Zarząd

Prezes: Anna Mościcka
Wiceprezes: Ewa Karwowska
Skarbnik: Anna Ewelina Parafian
Członek Zarządu
: Danuta Teresa Lasocka
Członek Zarządu: Elżbieta Marzena Izdebska